Nasza nowa strona www!

Zapraszamy Wszystkich na naszą nową stronę internetową! Nadal trwa dodawanie produktów, ale już teraz można zapoznać się z częścią oferty.

Informacje o firmie

Firma Szybicki funkcjonuje na rynku od 1993 roku. Zajmuje si? zaopatrywaniem s?u?b ratowniczych w narz?dzia ratownicze oraz profesjonalny sprz?t taki jak:

agregaty pr?dotwrcze Geko, narz?dzia hydrauliczne, dzia?ka wodno-pianowe, pr?downice, pompy wodne, wentylatory oddymiaj?ce i wiele innych. Firma oferuje zaawansowane technologicznie urz?dzenia renomowanych zachodnich producentw. W?rd nich znale?? mo?na tak?e specjalistyczne maszty o?wietleniowe o trwa?ej i stabilnej konstrukcji, ktre skutecznie o?wietlaj? miejsce prac technicznych s?u?b ratowniczych. Wyst?puj? one w wersji ze sterowaniem pneumatyczno-elektrycznym lub r?cznym, s? ?atwe w obs?udze, stanowi? nowoczesny system o?wietlenia, u?atwiaj?cy prac? s?u?b.


Oferta handlowa firmy Szybicki jest bardzo bogata i zr?nicowana. Obejmuje rwnie? wysokiej klasy agregaty pr?dotwrcze Geko, ktre stanowi? niezb?dne wyposa?enie stra?y po?arnej i innych s?u?b ratowniczych. W asortymencie dost?pnych jest wiele modeli agregatw o r?nych parametrach technicznych i szerokich zastosowaniach. S? to urz?dzenia niezawodnie dzia?aj?ce w ekstremalnych warunkach temperaturowych.


Dodatkow? specjalno?ci? firmy Szybicki jest zabudowa pojazdw specjalistycznych - samochodw stra?ackich ga?niczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz pojazdw pogotowia energetycznego i innych s?u?b ratowniczych. Szerokie zastosowania oraz funkcjonalno?? i precyzja wykonania gwarantuj? doskona?? jako?? oraz satysfakcj? u?ytkowania pojazdw.


Nasza firma posiada du?e do?wiadczenie na rynku oraz wykwalifikowan? kadr? techniczn?. Zapewniamy fachowe doradztwo, profesjonalne us?ugi serwisowania oraz mi?? obs?ug?. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!

wi?cej / zwi?